top of page

1.

Technika kvantovej liečebnej hypnózy (QHHT) od Dolores Cannon

Technika kvantovej liečivej hypnózy (QHHT) je forma hypnoterapie, ktorú vyvinula Dolores Cannon.

 

Spája tradičné techniky hypnózy s duchovnými a metafyzickými konceptmi s cieľom umožniť uzdravenie a sebapoznanie.

 

Počas terapie QHHT privádzam klienta do hlbokej relaxácie a hypnózy, čím mu umožním prístup k podvedomiu (nazývame ho Super Vedomie, Nad Duša alebo Vyššie Ja, ale môžete ho nazvať aj Nadduša alebo Nadvedomie). To sa deje v najhlbšom stave tranzu - stave theta.

 

Potom klientovi kladiem otázky týkajúce sa jeho fyzickej, emocionálnej a duševnej pohody a vyzvem ho, aby preskúmal svoje skúsenosti z minulých životov, alternatívnych dimenzií alebo iných sfér vedomia, ktoré môžu ponúknuť pochopenie jeho súčasných ťažkostí a problémov.

 

Regresia do minulých životov je súčasťou QHHT, ktorá mnohým ľuďom pomáha objaviť ich duševnú cestu a cieľ v tomto živote.

 

Pracujeme s presvedčením, že vaša duša sa mnohokrát opakovane znovuzrodí a že život je škola, v ktorej sa učíte a získavate znalosti v každom živote, ktorý žijete.

 

Pri každom znovuzrodení si vaša duša môže preniesť spomienky alebo vedomosti do ďalších životov.

 

QHHT sedenie môže vysvetliť mnohé vaše problémy, napríklad: prečo môžete mať z niečoho strach alebo odpor; prečo už viete niečo, o čom ste nikdy nečítali ani neštudovali; prečo sa cítite prepojení s určitým miestom, ktoré ste nikdy nenavštívili, alebo s časovým obdobím z minulosti; alebo dokonca keď cítite spriaznenosť s niekým, koho ste nikdy nestretli alebo ste ho práve stretli.

 

Tieto veci sa niekedy nazývajú "déjà vu"; a môžu súvisieť s minulými životmi.

 

 

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na sedenie QHHT:

 

Dobre si oddýchnite: Snažte sa pred sedením dobre vyspať a vyhnite sa kofeínu a iným stimulujúcim látkam, ktoré by mohli narušiť vašu schopnosť relaxovať.

Zjedzte ľahké jedlo: Pred sedením je dobré zjesť ľahké jedlo, aby ste sa počas sedenia necítili hladní alebo rozptýlení. Vyhnite sa ťažkým alebo mastným jedlám, pretože môžu spôsobiť, že sa budete cítiť malátne.

Oblečte si pohodlné oblečenie: Oblečte si pohodlné, voľné oblečenie, ktoré vám umožní uvoľniť sa a zhlboka dýchať.

Prineste si zoznam otázok: Spíšte si všetky konkrétne otázky alebo obavy, ktoré chcete počas stretnutia riešiť, napíšte si ich a prineste si ich. 

Zachovajte si otvorenú myseľ: QHHT môže byť transformačnou a osviecujúcou skúsenosťou, ale je nevyhnutné pristupovať k nej s otvorenou mysľou a ochotou skúmať nové myšlienky a perspektívy.

Uvoľnite sa a dôverujte procesu: Nezabudnite, že som tu na to, aby som vás počas sedenia viedla a podporovala. Zbavte sa akýchkoľvek očakávaní alebo posudkov ov a dovoľte si uvoľniť sa a naplno prežiť túto cestu.

 

Tu je príklad typu otázok, ktoré si môžete položiť počas QHHT sedenia:

 

Aký je môj životný cieľ?

Aké je poslanie mojej duše v tomto živote?

Stretol som sa už niekedy s niektorými dôležitými ľuďmi v mojom živote?

Čo môžem urobiť, aby som prekonal výzvy, ktorým práve teraz čelím?

Mám nejaké zdravotné problémy, ktoré potrebujem riešiť, a ako ich môžem vyliečiť?

Som na správnej ceste vo svojej kariére a čo môžem urobiť, aby som naplnil svoj potenciál?

Aké duchovné praktiky alebo činnosti by som mal zaradiť do svojho každodenného života?

Ako môžem posilniť svoje spojenie s vyšším ja a duchovnými sprievodcami?

Aké boli moje minulé životy a ako ovplyvnili môj súčasný život?

Môžem urobiť niečo pre prehĺbenie svojich vzťahov s ľuďmi, na ktorých mi záleží?

 

Nezabudnite, že sedenie bude viesť vaše podvedomie a najkritickejšie otázky sa prirodzene objavia, keď sa ponoríte do svojich minulých životov a preskúmate svoj súčasný životný cieľ. Dôverujte tomuto procesu a zostaňte počas sedenia otvorení všetkým informáciám.

 

 

Čo je to podvedomie (Vyššie Ja) a ako sa s ním spojiť?

 

Mali ste niekedy pocit, že vo vás existuje niečo väčšie? Hlas, ktorý sa vám prihovára prostredníctvom intuície a vedenia a pomáha vám navigovať život s pocitom zmyslu a smeru? Je to hlas vášho podvedomia (vyššieho Ja).

 

Počas sedenia QHHT sa klienti môžu priamo spojiť so svojím Vyšším Ja a získať vedenie, náhľad a uzdravenie. Uvediem vás do hlbokého stavu hypnózy, ktorý vám umožní prístup do vyšších sfér vedomia, kde prebýva vaše Vyššie Ja.

 

Stručne povedané, Vyššie Ja je aspekt nášho vedomia spojený s významnejšou, univerzálnou múdrosťou. Keď sa s ním naučíme komunikovať, môžeme sa napojiť na svoju vnútornú múdrosť, získať vedenie a uzdravenie a nájsť hlbší zmysel života a smerovanie.

 

Je podvedomie (vyššie Ja) spojené s Bohom?

 

Koncept Vyššieho Ja a jeho spojenia s Bohom sa môže líšiť v závislosti od osobného presvedčenia a duchovných tradícií. V niektorých systémoch viery je Vyššie Ja aspektom božstva alebo priamym spojením s Bohom či vyššou mocou. V iných praktikách môže byť Vyššie Ja vnímané ako osobný aspekt jednotlivca odlišný od Boha.

 

Bez ohľadu na systém viery sa Vyššie Ja často považuje za zdroj múdrosti, vedenia a duchovného vhľadu, ktorý je nám k dispozícii prostredníctvom meditácie, hypnózy alebo iných duchovných praktík.

 

Prostredníctvom prístupu k Vyššiemu Ja môžeme získať hlbšie pochopenie seba samých a svojej duchovnej cesty a môžeme získať vedenie a vhľad, ktoré im môžu pomôcť žiť plnohodnotnejší život.

 

V konečnom dôsledku to, či je Vyššie Ja spojené s Bohom, alebo nie, je vecou osobnej interpretácie a viery. Niektorí môžu Vyššie Ja vnímať ako aspekt božstva, zatiaľ čo iní ho môžu považovať za jedinečný aspekt vlastného vedomia jednotlivca.

 

Mojou úlohou je byť mostom medzi vami a vaším Vyšším Ja, aby ste mohli vidieť, kým skutočne ste. Všetci sme súčasťou oveľa väčšej reality a môžeme sa s touto múdrosťou spojiť, kedykoľvek to potrebujeme. 

 

Každý by mal absolvovať QHHT alebo BQH sedenie ako súčasť sebapoznania. Je to taká modalita, ktorá mení život.

 

Pozývam vás, aby ste sa v prípade záujmu objednali bezplatnú zoznamovaciu konzultáciu, alebo mi napíšte. Ponúkam QHHT sedenia osobne a BQH online prostredníctvom Zoom (obe metódy prinesú rovnaký výsledok, líšia sa len v spôsobe, ako vás uvediem do tranzu a navigujem terapiu). 

 

QHHT stretnutie zvyčajne trvá 4 - 5 hodín a pozostáva z rozhovoru, počas ktorého vás spoznávam a diskutujem o vašich otázkach. Potom nasleduje časť s hypnózou, ktorá je uvoľňujúca pre telo a myseľ. Po stretnutí urobíme rozhovor, aby sme zhrnuli, čo ste zažili, a uistili sa, že ste úplne bdelí a pripravení ísť domov.

 

Ak máte záujem si regresiu minulých životov nezáväzne vyskúša ešte predtým, ako sa príhlásite na QHHT, ponúkam pravidelne skupinovú regresiu metódou Dolores Cannon online cez ZOOM. Prihláste svoj záujem e-mailom a pošlem Vám zoznam voľných termínov a podrobné informácie. 

bottom of page