top of page

3.

Holistická hypnoterapia

Hypnoterapia je forma terapie, ktorá využíva hypnózu na prístup k podvedomiu a uľahčenie zmeny myšlienok, pocitov a správania.

 

Je to terapeutická technika, ktorej cieľom je využiť silu sugescie na vytvorenie uvoľneného, sústredeného stavu mysle, v ktorom ste vnímavejší k novým nápadom a návrhom.

Počas hypnoterapie navodím u klienta stav hlbokej relaxácie podobný tranzu, zvyčajne prostredníctvom verbálnych návrhov a riadených predstáv. V tomto stave je klient otvorenejší návrhom a môže hlbšie a v uvoľnenom stave skúmať svoje myšlienky a emócie.

Potom použijem sugesciu, vizualizáciu alebo iné techniky, ktoré pomôžu klientovi riešiť a prekonať špecifické problémy, ako sú úzkosť, fóbie alebo závislosť.

Hypnoterapia môže byť použitá na riešenie širokého spektra problémov, vrátane:

  1. Úzkosť a poruchy súvisiace so stresom:Hypnoterapia môže byť účinná pri pomoci ľuďom zvládnuť symptómy úzkosti, záchvaty paniky a poruchy súvisiace so stresom.

  2. fóbie:Hypnoterapia môže pomôcť ľuďom prekonať fóbie, ako je strach z lietania, strach z rozprávania na verejnosti alebo strach z výšok.

  3. Závislosť:Hypnoterapia môže pomôcť ľuďom prekonať závislosť na látkach, ako sú drogy alebo alkohol, alebo na správanie, ako je hazardné hry alebo prejedanie sa.

  4. Depresia:Hypnoterapia môže ľuďom pomôcť zvládnuť príznaky depresie a zlepšiť ich celkovú náladu.

  5. Nespavosť:Hypnoterapia môže ľuďom pomôcť zlepšiť spánkový režim a riešiť problémy súvisiace so spánkom.

  6. Chronická bolesť:Hypnoterapia môže ľuďom pomôcť zvládnuť chronickú bolesť a znížiť potrebu liekov proti bolesti.

  7. Strata váhy:Hypnoterapia môže ľuďom pomôcť osvojiť si zdravšie stravovacie návyky a schudnúť.

  8. Sebadôvera a sebadôvera:Hypnoterapia môže pomôcť ľuďom zlepšiť ich sebaúctu a vybudovať sebadôveru.

Stretnutia pozostávajú z rozhovoru, kde preberieme, aké problémy by ste chceli riešiť a následne pristúpime k tvorbe terapeutického plánu. Niektoré prípady vyžadujú iba jedno sedenie a niektoré problémy môžu trvať niekoľko sedení.

Každá relácia zvyčajne trvá jednu hodinu a môžem vám poskytnúť prispôsobenú nahrávku na domáce počúvanie. 

Hypnoterapeutické sedenia je možné vykonávať osobne alebo online cez Zoom. 

bottom of page