top of page

2.

Beyond Quantum Healing 

Beyond Quantum Healing (BQH) je celostná liečebná metóda, ktorá kombinuje rôzne prvky energetického liečenia, hypnózy a meditácie, aby vám pomohla získať prístup k vašej skrytej múdrost (Vyššiemu Ja), preskúmať vaše podvedomie a uvoľniť emočné blokády.

 

BQH funguje na princípe Kvantovej liečebnej hypnózy (Quantum Healing Hypnosis Technique - QHHT), jedinečnej metódy vytvorenej Dolores Cannon, ktorej cieľom je preniknúť do najhlbších úrovní podvedomia.

 

BQH vychádza zo základov QHHT a zahŕňa ďalšie techniky a metódy na zlepšenie uzdravovacieho procesu. Candace Craw-Goldmanová, praktikantka QHHT 3. úrovne, a jej dlhoročná asistentka sa riadili svojím srdcom a intuíciou a rozvinula túto liečebnú metódu. Ako objasňuje na svojom webe, myšlienka vznikla na základe jedného z citátov Dolores Cannonovej v jej knihe Tri vlny dobrovoľníkov a nová Zem "kde vyzdvihla potrebu ďalej rozvíjať svoju metódu. 

 

Pri sedeniach BQH používam rôzne prostriedky, ako sú vedená meditácia, vizualizácia, energetické liečenie a intuitívna komunikácia, aby som pomohla klientovi spojiť sa s jeho Vyšším Ja, preskúmať minulé životy, získať prístup k vnútornému sprievodcovi a uvoľniť negatívne vzorce a presvedčenia, ktoré ich brzdia.

 

BQH využíva neinvazívny a citlivý prístup k hojeniu, ktorý môže klientom pomôcť získať nadhľad, zredukovať stres a obavy, zlepšiť fyzické a emocionálne zdravie a zlepšiť ich celkovú duševnú pohodu. 

 

BQH je forma liečenia založeného na energiách a skúmaní povedomia, ktorá zahŕňa prvky kvantovej fyziky, meditácie a ďalších metafyzických konceptov. 

 

Stretnutia BQH sa môžu konať osobne alebo na diaľku. Svojho klienta uvediem do uvoľneného, meditatívneho stavu a pomôžem mu spojiť sa s jeho Vyšším Ja a inými zdrojmi múdrosti a usmernenia. Klient si musí určiť zámer sedenia a pripraviť si zoznam otázok, tak ako v QHHT.

 

Hoci BQH aj QHHT sú formy regresnej hypnózy do minulých životov, medzi týmito dvoma metódami sú určité rozdiely:

 

Technika QHHT využíva špecifický postup nazývaný "technika kvantovej liečebnej hypnózy", ktorý zahŕňa uvedenie klienta do hlbokého stavu hypnózy a následné kladenie otázok, ktoré majú za cieľ preniknúť do klientovho podvedomia (Vyššieho Ja) za účelom vedenia a uzdravenia. Na druhej strane BQH je flexibilnejšia a umožňuje terapeutovi používať rôzne techniky v závislosti od potrieb klienta.

Zameranie: QHHT sa zameriava predovšetkým na prístup k minulým životom a skúmanie súčasného životného cieľa klienta, zatiaľ čo BQH je celostnejšia a využíva rôzne postupy vrátane skúmania minulých životov, duchovného vedenia a fyzického a emocionálneho uzdravenia.

Odborná príprava: Praktizujúci QHHT musia absolvovať oveľa dlhší a prísnejší špecifický program odbornej prípravy, aby získali certifikát. Naproti tomu praktizujúci BQH môžu prichádzať so skúsenosťami z rôznych liečebných metód a prostredí a existuje flexibilita v tom, ako môžeme viesť sedenie s využitím našich zručností a intuície. Som plne vyškolená v oboch oblastiach a rada kombinujem svoje zručnosti.

Formát sedenia: QHHT sedenia sú vo všeobecnosti dlhšie a štruktúrovanejšie, s konkrétnym súborom otázok, ktoré praktizujúci kladie klientovi. BQH sedenia sú flexibilnejšie a intuitívnejšie a ich dĺžka a formát sa môžu líšiť v závislosti od potrieb klienta. 

 

Obľubujem obe metódy, pretože majú jedinečné výhody a prinášajú rovnaké výsledky. Ako nomádka, pracujúca s mnohými národnostami z rôznych krajín, oceňujem, že môžem flexibilne ponúkať online stretnutia BQH po celom svete s každým, kto to potrebuje. 

 

So stretnutiami BQH online prostredníctvom Zoom som zaznamenala veľkú úspešnosť. Je to veľmi bezpečná a pohodlná metóda, a keďže pracujeme v kvantovom poli, energetické spojenie pretrváva, aj keď sme fyzicky od seba vzdialení.

 

Klient si často dokáže lepšie oddýchnuť v bezpečí svojho domova bez stresu a nákladov na cestovanie. 

 

Ponúkam vám možnosť objednať sa na nezáväznú a bezplatnú konzultáciu o možnostiach, ako vám môže BQH pomôcť.

 

bottom of page